מסוף הוראות קבע

גבייה בהוראות קבע ישירות ממקשרון: חיבור באמצעות מסוף מ.ס.ב.
מותג: ש.ב.א
*
₪ 59.91